ГАЛЕРИЯ ОТ НЕЗАБРАВИМИ БЪЛГАРСКИ ЦИРКОВИ НОМЕРА
Софийски държавен цирк